25 781 79 37 Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00 / Sobota 9:00-14:00
25 781 79 37
Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00
Sobota 9:00-14:00

Polityka prywatności

RODO - Informacja o Twoich danych osobowych w INTUIS B.U.H. Wojciech Musiatowicz Kantor, Biuro Usług Płatniczych.

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Firmy INTUIS B.U.H. Wojciech Musiatowicz, Kantoru i Biura Usług Płatniczych jest Wojciech Musiatowicz, właściciel Firmy INTUIS B. U. H. Wojciech Musiatowicz z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Skłodowskiej-Curie 1/L2, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.), wpisany do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 20214/2023. Posiada wpis do Rejestru REGON: 015654566 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 8241577194, nr telefonu:257817937 i 602807804, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja przez INTUIS B.U.H. umowy na Państwa rzecz w trybie elektronicznego świadczenia usług oraz w pozostałym zakresie wyrażona zgoda, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy lub realizacji celów, co do których wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych;
 4. Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 5. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, do których są wykorzystywane, a w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych i przesyłania informacji handlowej – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. Po rezygnacji przez Państwa z korzystania z naszych usług jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania Państwa danych w zakresie obowiązywania Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz przepisów podatkowych
 8. Podanie danych osobowych było niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w pozostałym zakresie podanie danych było dobrowolne;
 9. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 11. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.